Ngày: Tháng Mười Hai 3, 2021

Tiêu chí chọn nhà cung cấp nguyên liệu dược đạt chuẩn

Thực phẩm chức năng, thuốc sử dụng trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người dùng. Các sản phẩm đặc biệt được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng đầu vào. Với các công ty sản xuất thuốc, dược phẩm hay thực phẩm chức năng cần lựa chọn […]