Tháng: Tháng Mười 2019

Học tiếng Anh 1 kèm 1 online cho người đi làm – hiệu quả vượt trội đánh bay mặc cảm “điếc” tiếng Anh

Young happy woman working in office interior, browsing e-learning website. Attractive female studying online using web service on laptop. Back view over the shoulder. On-line education concept

Nhiều người đi làm nhưng rất ngại giao tiếp bởi kiến thức tiếng Anh giao tiếp của mình còn quá kém cõi, thậm chí là bị “điếc”. Khi làm việc trong môi trường nước ngoài càng khiến cho bạn cảm thấy mặc cảm quá lớn khó có thể vượt qua […]