Golive hệ thống odoo việt nam cho J-P Fashion

Trong toàn cầu cá tính đa dạng và đang là điểm tới của Những nhãn hiệu bắt mắt thế giới thì J-P Fashion vẫn minh chứng và khẳng định được địa vị của mình có chuỗi 12 địa chỉ và đang tăng thêm hơn nữa. riêng biệt của ngành công nghiệp cá tính là sản phẩm phổ biến, con số to lớn và luôn biến động cho kịp hướng phát triển, vượt trội là phong trào Fast fashion. đây cũng là một vấn đề nặng nề đặt ra cho Những nhà điều hành và quản lý thiết bị cá tính, nổi bật là tin học hoá việc quản lí của doanh nghiệp.

Thấu hiểu được lời yêu cầu & nguyện vọng của J-P, odoo tại việt nam đã tìm hiểu ngầm & đang chạy cách quản lí mạng lưới hệ thống địa chỉ bắt mắt với ứng dụng Odoo.

thời điểm đầu tháng 9 năm 2017, besco đã hỗ trợ J-P thực hiện Golive – dẫn vào dùng thực tiễn Những phân hệ nhập chọn, kho hàng, thứ POS tại shop số 889 biện pháp mạng tháng 8. tiếp theo ấy sẽ thực hiện phân hệ kế toán, tiến đến thực hiện trên toàn mạng lưới hệ thống địa chỉ của J-P

.

Trong chặng đường hơn 10 năm lớn mạnh, J-P đã phát triển thành nhãn hàng quen thuộc có bạn trẻ và vẫn đang trên con đường phát triển thêm toàn cầu. phần mềm odoo erp vô cùng hân hạnh được sát cánh đồng hành & tư vấn J-P fashion Những căn nguyên rẻ nhất trên con phố thực hiện đối tượng của họ.